Våra tjänster

Enhetschef

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt.

Projekt- och Specialistavdelningen finns placerad på huvudkontoret i Stockholm och dit söker vi nu en chef till enheten Projektportfölj. På avdelningen finns kompetenser inom bygg och fastighet med fokus på projektledning, fastighetsutveckling, fastighetsrätt, kulturmiljö samt teknik och projektstyrning. Vi leder och ansvarar för ett stort antal unika och spännande byggprojekt inom SFV:s fastighetsbestånd. Merparten av våra projekt är i eller i närheten av Stockholmsområdet ex. ombyggnad av Kungliga Operan, restaurering av Stockholms slotts fasader och upprustning av Riddarholmens torg, gator och kajer. Vi driver flera projekt runt om i landet ex. i Lund och Göteborg samt utrikesprojekt för våra ambassader ex. Tokyo, Peking, Islamabad, Moskva och Rom. Vi stödjer också fastighetsförvaltningen inför uppstart och i genomförandet av projekt.

Avdelningen är från 1 september organiserad i sju enheter för Projektledning, Projektutveckling, Projektportfölj, Teknik, Kulturmiljö, Fastighetsrätt och Uthyrning.

Din roll

Projektportföljsenheten är en ny enhet som inrättats för att ytterligare tydliggöra och förbättra SFV:s arbete som byggherre. Enheten ansvarar för administration, samordning, uppföljning och rapportering av myndighetens samlade portfölj av byggprojekt. Enheten ansvarar också för metod- och kompetensutveckling av de ledningssystem som avser byggprojekt samt för vissa ramavtal

Du ansvarar för planering, samordning, utveckling och uppföljning av enhetens arbete och säkerställer att rätt prioriteringar görs. Du har personal- och budgetansvar för en enhet som växer. Idag finns ett mindre antal kvalificerade specialister men vi behöver bredda och stärka vår kompetens inom portföljstyrning och projektekonomi.

Du ansvarar för att portföljstyrningsprocessen sker på ett effektivt sätt och säkerställer korrekt information och sakliga beslutsunderlag till förvaltningsledningen. Med hjälp av medarbetare inom enheten och sakkunniga inom myndigheten, leder du arbetet med hantering, uppföljning och rapportering av den samlade byggprojektportföljen. Du är föredragande i förvaltningsledningen i enhetens frågor. Du ingår också i avdelningens ledningsgrupp.

Din profil

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller förvärvat motsvarande kunskaper genom mångårig erfarenhet i arbetslivet. Du har erfarenhet av arbete i byggprocessens olika skeden, från utredning/förstudie genom projektering, produktion, avslut och överlämnande. Du behöver ha en god förmåga att tänka strategiskt och med perspektiv på hela organisationens behov. Du behöver ha arbetet med portföljstyrning och ha mycket goda kunskaper om byggprojekt, kvalitets- och förvaltningsarbete. Du har inhämtat dina erfarenheter från bygg- och fastighetsbranschen i rollen som entreprenör, konsult eller beställare. Du har flerårig chefserfarenhet som omfattat budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.

En dokumenterad flerårig erfarenhet inom program- och projektledning eller som linjechef inom bygg- och fastighetsbranschen och erfarenhet av samlad hantering av större projektportfölj är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du analytisk, lösnings- och samarbetsorienterad samt är bra på att strukturera ditt arbete.

Mer information

Befattningen är säkerhetsklassad och säkerhetssprövning kommer att ske före anställning.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling.

Sista ansökningsdag är 2019-09-30 och vi ser fram emot din ansökan och CV. Välkommen till oss!

Kontaktpersoner

Annakarin Wiberg
Direktör
010-4787440


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm