Våra tjänster

Teknisk förvaltare

NEWSEC SÖKER TEKNISK FÖRVALTARE TILL KÖPCENTRAT BURLÖV CENTER

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec är ett partnerägt bolag med ca 2000 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum.

Newsec är Sveriges ledande förvaltare. Vi har en hög tillväxttakt och efterfrågan på våra tjänster ökar.

Nu söker vi en Teknisk förvaltare som brinner för sitt uppdrag till Burlöv Center, ett köpcentrum i utkanten av Malmö. Burlöv Center är 48.000 kvm och har ca 65 Butiker och Restauranger i dagsläget. Burlöv Center står inför att starta upp ett stort projekt för att renovera, förändra och utveckla centrat, detta projekt kommer starta upp under 2018 och planeras pågå under 2-3 år.

Det är viktigt för oss att du vill arbeta i enlighet med vår värdegrund som är Passion för kollegor och kunder samt att du känner för våra kärnvärden som är basen i vårt arbete: excellens, innovation och integritet. I rollen som Teknisk förvaltare hos oss innebär det följande:

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som tekniskförvaltare är bland annat:

· Operativt ansvarig för drift- och underhållsbudget samt prognos i samråd med Kontraktsförvaltare

· Administrativt ansvarig för hantering av försäkringsskador och skadereglering

· Operativt ansvarig för att upprätta underhållsplaner per fastighet samt utföra underhållsbesiktningar

· Operativt ansvarig för upphandling och kontroll av löpande och planerat underhåll samt verka för att aktuella fastigheter har de mest miljövänliga och kostnadseffektiva entreprenörsavtalen

· Ansvara för inköp, kvalitetssäkring och utvärdering av ramavtal- och objektavtalade leverantörer

· Strategiskt ansvara för Systematiskt brandskyddarbete (SBA), myndighetsbesiktningar, skyddsronder och att lagar följs. Utförs i nära samarbete med driftsorganisation

· Aktivt delta i energioptimering för en minskad energianvändning i fastigheterna

· Medverka för framtagning projektering och förfrågningsunderlag för eventuella byggen, hyresgästanpassningar och underhållsprojekt

Passion för kollegor och kunder
Som Teknisk förvaltare arbetar du i ett team som verkar för att på bästa sätt uppfylla kundens målsättning och tillsammans leverera högsta kvalitet i förvaltningsentreprenaden. Det kräver engagemang och en utpräglad förmåga att samarbeta och kommunicera med såväl kollegor som fastighetsägare, hyresgäster och andra intressenter.

Newsec erbjuder ett stimulerande arbete i en dynamisk miljö med stora möjligheter till utveckling såväl personligt som yrkesmässigt. Du får en möjlighet att vara en del av ett roligt och framgångsrikt företag där nyfikenhet och modet att våga göra annorlunda uppmuntras. Newsec arbetar kontinuerligt med att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling och trivsel och har flera år i rad valts till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Klicka här för att ta del av Newsec-känslan och få en inblick i hur en arbetsdag hos oss kan se ut!

Excellens
Du ansvarar för att driva, utveckla tilldelade fastigheters tekniska underhåll avseende ekonomi, drift, renhållning, säkerhet, återvinning, energibesparing på kort och lång sikt. Du ansvarar för löpande teknisk underhållsplanering, genomförande samt uppföljning. Upprättande av drift- och underhållsbudget och prognos för fastigheterna ingår i arbetsuppgifterna liksom upphandling, inköp, kontroll och uppföljning av service- och driftavtal, av entreprenörer och leverantörer samt utvärdering av ramavtal. Du verkar för att aktuella fastigheter har de mest miljövänliga och kostnadseffektiva entreprenörsavtalen samt att verkar för energioptimering för en minskad energianvändning i fastigheterna. I rollen ingår ett strategiskt ansvar för systematiskt brandskydd, myndighetsbesiktningar och skyddsronder. Du medverkar även vid projektering och förberedelser vid ny- och ombyggnadsprojekt

Vi tror att du har en högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk utbildning samt flerårig fastighetsteknisk erfarenhet inom drift och underhåll. Andra kompetenser vi eftersöker är kunskaper inom ekonomi, förhandlingserfarenhet samt erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete.

Innovation
Då vi ständigt arbetar med optimering och utveckling utav fastighetsportföljerna och bolaget förutsätts du bedriva ditt arbete med nytänkande anslag. Personerna vi söker välkomnar förändring, är lösningsorienterade och deltar aktivt i bolagets verksamhetsutveckling och i kvalitetsarbetet.

Integritet
För att trivas och lyckas i rollen måste du vara självständig, ansvarstagande, noggrann och ödmjuk. Konfidentialitets- och integritetsfrågor i förhållande till kunder och kollegor är alltid högt prioriterade i ditt arbete. Som arbetsplats präglas Newsec av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla.

Övrig information
Tjänsten är på heltid, tillsvidare och placerad i Arlöv. Skicka din ansökan till Centrumchef på Burlöv center, Pernilla Olsson pernilla.olsson@newsec.se. Urval och intervjuer sker löpande. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Pernilla Olsson, 0768-944528


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm