Våra tjänster

Projektledare Infrastruktur

Vi söker en erfaren och ansvarstagande projektledare infrastruktur som vill vara med och bygga vår framtida stadsmiljö!

Sollentuna befinner sig i en expansiv fas. Nya stadsmiljöer växer fram samtidigt som vi satsar på att bevara flera stora grönområden som finns inom kommunen. Kommunen planerar för en mängd nya bostäder under de kommande åren, för omvandling av de stationsnära samhällena och för fortsatt utveckling av Sollentuna centrum. Vi förbereder oss för linbana till Väsjön, för anslutning till tvärbanan i Helenelund och Förbifarten i Häggvik mm.

Stadsbyggnadsavdelningen ansvarar för kommunens översikts- och detaljplanering, utvecklar kommunens markinnehav och ansvarar för genomförandet av planeringen och utbyggnaden av gator och parker i samband med exploateringsprojekt. Stadsbyggnadsavdelningen är uppdelad i fyra enheter, däribland exploateringsenheten.

På exploateringsenheten arbetar idag ca 15 medarbetare och verksamheten är indelad i tre verksamhetsdelar: markförvaltning, exploatering och infrastruktur. Infrastrukturgruppen består idag av fem personer och en handfull konsulter och vi söker nu en till projektledare infrastruktur.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som projektledare infrastruktur är du med från att ett behov av ny gatu- eller parkanläggning har identifierats, fram till detaljprojektering, genomförande och överlämning av ny anläggning till kommunens driftorganisation.

Du hjälper till att ta fram tekniska underlag till detaljplaner, leder och samordnar projektering, upprättar förfrågningsunderlag inför upphandlingar av entreprenader och kontrollerar genomförandet med hjälp av byggledare.

Du ansvarar både för egna infrastrukturprojekt och ingår med ditt tekniska kunnande i andra projekt- och arbetsgrupper.

I arbetet ingår även mycket samarbete med andra förvaltningar inom kommunen och med involverade konsulter, entreprenörer, exploatörer, fastighetsägare samt med allmänheten. Du har ett mycket nära samarbete med infrastrukturgruppen gruppledare och medarbetare, exploateringsingenjörer och planarkitekter, som alla tillhör samma avdelning.

Din kompetens

Du är civilingenjör, högskoleingenjör eller har annan utbildning från teknisk högskola med inriktning mot samhällsbyggnad, väg- och vatten, bygg eller har motsvarande kunskaper genom erfarenhet.

Vi söker dig med minst tre års yrkeserfarenhet från arbetsområdena projektledning, projektering, byggledning och upphandling inom anläggningsbranschen eller liknande arbetsuppgifter. Du kan ha arbetat inom privat eller offentlig sektor.

Du har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa goda relationer. Du har en stark egen drivkraft, ett stort engagemang för ditt arbete och tar eget ansvar för både dina egna arbetsuppgifter men även för gruppens gemensamma uppdrag. Du som söker har lätt för att kommunicera och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi erbjuder

I Sollentuna kommun planerar och genomför vi många spännande stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Som projektledare infrastruktur är du en viktig pusselbit i arbetet när Sollentuna utvecklas.

Arbetet ger dig stora möjligheter till professionell utveckling och stort eget ansvar. Inom stadsbyggnadsavdelningen råder en positiv stämning med god samverkan och professionellt utbyte mellan arbetskamraterna.

Vi har en modern syn på våra medarbetare och du får ett stort eget ansvar för ditt arbete och din arbetstid. Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid.

Din arbetsplats ligger centralt i Sollentuna centrum med goda allmänna kommunikationer med pendeltåg och bussar. Vi sitter i Turebergshuset med en fantastisk utsikt över Sollentuna. Arbetsmiljön är trevlig och varm och vi sitter i öppna, ljusa lokaler. Närheten till Sollentuna centrum erbjuder ett stort utbud av restauranger och service i en nyskapad stadsmiljö.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Välkommen med din ansökan!

Ytterligare erbjudanden om annonsering undanbeds vänligen.


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm