Våra tjänster

Projektledare idrottsanläggningar

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Riksidrottsförbundet (RF) har till uppgift att stödja, företräda och leda idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

SISU Idrottsutbildarna (SISU) är idrottens eget studieförbund och arbetar med bildning samt utbildning inom idrotten.

Tillsammans utgör vi ett gemensamt kansli som bildar, utbildar och utvecklar idrotten i förening. Vi, det gemensamma kansliet, stödjer våra distrikt samt 71 olika specialidrottsförbund som tillsammans organiserar fler än 250 olika idrotter.

Strategi 2025

Strategi 2025 beskriver idrottens gemensamma vision för framtiden. Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet och idag finns det ett stort behov av flera anläggningar för att idrotten ska kunna utvecklas och fler ska kunna vara med i svenskt föreningsliv.

Att skapa förutsättningar för tillgängliga idrottsmiljöer är en viktig pusselbit för att uppnå strategi 2025 där ett av målen är idrott hela livet, och med det målet är tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer en avgörande faktor.

Området anläggning och idrottsmiljöer är ett prioriterat område inom RF, och därför har RF inrättat en ny befattning som projektledare för idrottsanläggningar.

Projektledare idrottsanläggningar

Ditt huvudsakliga ansvar är att leda arbetet för RFs satsning på idrottsanläggningar. Det innebär att strategisk planera och genomföra RFs anläggningssatsning i samverkan med RFs 19 distriktsidrottsförbund och 71 specialidrottsförbund (medlemsförbund).

Bland dina ansvarsområden och arbetsuppgifter ingår:

  • Ansvara för planering och innehåll i av styrelsen utsett anläggningsråd, samt föredragande i rådet.
  • Öka kompetensen inom idrottsrörelsen kring anläggningar, gärna i samarbete med andra aktörer.
  • Skapa dialoger och samverkan med kommuner, berörda myndigheter och andra aktörer som t ex arkitekter, byggbolag och fastighetsbolag.
  • Samverka med verksamhetsområde idrott kring fysisk aktivitet i skolan och verka för ändamålsenliga lokaler och skolgårdar för detta.
  • Säkerställa en plan för kommunikation kring anläggningsfrågor och anläggningssatsningen såväl internt som externt.
  • Sakkunnig i anläggningsfrågor inom RF.
  • Omvärldsbevakning och internationella kontakter i anläggningsfrågorna.
  • Följa och initiera forskning inom området idrottsmiljöer och idrottsanläggningar.

Du kommer att ingå i avdelningen ”Intressepolitik och Media”. Resurser tilldelade att arbeta inom projektet är sex medarbetare. Tre av dem har anläggningsfrågorna som en del av det ordinarie arbetet, övriga tre har kompetens för att säkerställa en bred förankring inom RF och SISU.

Som projektledare idrottsanläggningar får du en unik möjlighet att vara med och bidra till ett hållbart samhälle.

Din erfarenhet

Vi söker dig som har erfarenhet av samhällsplanering och stadsbyggnad, gärna med kompetens om bostadsutveckling och idrottsanläggningar/-miljöer.

Det har gedigen erfarenhet av att samordna, leda och strategisk planera projekt, med flera intressenter.

God förståelse för påverkansarbete och regionalpolitik är viktigt. Vidare tror vi att du har god kännedom om idrottsrörelsen och motiveras av att vara med och bidra till ett hållbart samhälle.

Du har högskole- eller civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, stadsplanering eller motsvarande

Kontakt och ansökan

I denna rekrytering samarbetar Riksidrottsförbundet med PM Search.

För ytterligare information, se följande länkar:

För ytterligare information om rekryteringen, kontakta Ebba von Schwerin på 070 751 09 01 eller ebba@pmsearch.se. Facklig kontaktperson är Kristiina Sagbrant (Unionen),
tfn 08-699 62 10, Ulla Persson (Akademikerna), tfn 08-699 61 61.

Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev till ebba@pmsearch.se senast 26 januari 2018.


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm