Våra tjänster

Förvaltningsområdeschef

Förvaltningsområdeschef till Locum förvaltningsområde S:t Göran/Södertälje.

Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Stockholms läns landsting. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Vår vision är att vara en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020.

På uppdrag av Stockholms läns landsting genomför vi en av de största satsningarna någonsin på sjukhusfastigheterna inom länet. Ny-, om- och tillbyggnader på bland annat Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus ska färdigställas under de närmaste åren. Utöver det driver vi ca 800 byggprojekt årligen inom vårt ordinarie förvaltningsuppdrag.

Vi säkerställer trygga fastigheter och möjliggör en säker sjukvård till nytta och glädje för nuvarande och framtida generationer stockholmare.

Locums ledord är lyhördhet, ansvarstagande, tydlighet, handlingskraft.

Vi tycker att det vi gör är viktigt på riktigt. Nu behöver vi fler kollegor som delar våra värderingar och som vill bidra till det viktiga samhällsuppdraget vi har. Med lyhördhet gentemot våra uppdragsgivare, tydlighet, ansvarstagande och handlingskraft agerar vi för att uppnå våra mål.

Vi erbjuder dig ett utmanande och spännande arbete i en verksamhet som ständigt utvecklas, med kompetenta och inspirerande kollegor, kontinuerlig kompetensutveckling och goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.

Beskrivning av rollen och ansvarsområden
Vi söker en enhetschef till förvaltningsområde S:t Göran/Södertälje. I området ingår S:t Görans och Södertälje sjukhus. Du vill bidra till att vi når vår vision att vara en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020!

Som förvaltningsområdeschef ansvarar du för att driva, koordinera och utveckla förvaltningsområdet i syfte att uppfylla verksamhetens mål. I rollen ingår ett övergripande ansvar för samordning och resurssättning inom ditt förvaltningsområde, inklusive resultat- och driftsansvar. Samarbete med kunder, uppdragsgivare och övriga funktioner inom Locum, t.ex. projektavdelningen, är en viktig del i rollen.

Du har direkt ansvar för personal, ekonomi och verksamhet vilket innebär att du ska leda, följa upp och utveckla enheten, ansvara för resurssättning, medarbetarutveckling m.m. Du har ett chef- och ledarskap som motiverar och skapar förutsättningar för medarbetare att vara kompetenta, stolta, delaktiga och ansvarstagande.I ditt team finns stark kompetens i form av teknikförvaltare, fastighetsförvaltare och driftcontroller.

Förvaltningsområdeschefen rapporterar till Fastighetsdirektören.

I rollen ingår ansvar för delegerade arbetsuppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd.

Tjänsten är placerad på Locums kontor i Stockholm. Vi sitter i moderna, attraktiva och tillgängliga lokaler centralt på Södermalm. Locum har ungefär 300 anställda med bred och stark kompetens inom fastighetsförvaltning, byggprojektledning och teknik. Vi är stolta över att ha lyckats uppnå jämn könsfördelning och en bra åldersspridning.

Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som har civilingenjörs- eller högskoleexamen inom teknik, juridik eller ekonomi, alternativt har tillgodogjort dig motsvarande kunskaper genom längre arbetslivserfarenhet.

Vi ser helst att du haft liknande befattning, i fastighetsbranschen eller i närliggande branscher, alternativ mångårig erfarenhet från andra befattningar i fastighetsbranschen.

Personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker efter en person med bra samarbetsförmåga och som är strukturerad, kvalitetsmedveten och affärsmässig.

Om du delar våra värderingar och känner dig hemma i en miljö där lyhördhet, ansvarstagande, tydlighet och handlingskraft präglar kulturen kommer du att trivas hos oss.

Som chef inom Locum vill vi att ditt ledarskap kännetecknas av följande kriterier:

– Utvecklingsinriktad:
Du som chef ser möjligheter i förändring och utveckling. Du främjar nytänkande, mångfald och utvecklar ditt eget ledarskap. Du tar tillvara medarbetarnas kompetens och idéer för att utifrån ett patient-/kundperspektiv utveckla verksamheten och arbetsformer.
– Kommunikativ:
Du som chef är öppen i din kommunikation. Du är lyhörd och har förmåga att skapa dialog. Du ger och tar emot feedback som bidrar till utveckling av medarbetarna och dig själv.
– Värdegrundsbaserad:
Som chef står du för ett prestigelöst inkluderande ledarskap där du är en del av teamet. Du känner igen dig i och står för våra ledord lyhördhet, ansvarstagande, tydlighet och handlingskraft.
– Mål- och resultatinriktad:
Du som chef är drivande och har helhetssyn. Du styr och leder mål- och resultatinriktat i dialog med dina medarbetare. Tillsammans med medarbetarna följer du systematiskt upp mål, analyserar resultat och genomför förbättringar.
– Ambassadör för Locum:

Du är stolt företrädare för Locum!


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm