Våra tjänster

Förvaltare

Lund är en kommun präglad av kunskap, innovation och nytänkande. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra 116 000 invånare, våra företag och för alla som besöker oss.

Lunds kommun söker

FÖRVALTARE, vikariat

Tekniska förvaltningen i Lund omfattar fyra olika verksamheter; park och natur, gator och trafik, kollektivtrafik och mark och exploatering samt administrativa kontoret som ger stöd åt verksamheterna. Mark- och exploateringskontoret ansvarar för kommunens markreserv: Från planprocessen och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden till försäljning av byggklar tomtmark för såväl verksamhets- som bostadsändamål. Vi värnar om ett hållbart utnyttjande av våra markresurser.

Arbetsbeskrivning

I rollen som förvaltare har du ansvar för det strategiska markinnehavet och byggnaderna inom tätorterna, i avvaktan på exploatering. I arbetsuppgifterna ingår t ex att:

· Tillsammans med jordbruksförvaltaren svara för drift och underhåll av mark och byggnader inom kontorets ansvarsområde.

· Ansvar för hyresavtal/övriga avtal – i samband med uthyrning/förhyrning.

· Handlägga tillfälliga markupplåtelser på kommunal mark som inte är ianspråktagen som allmän plats eller för kommunala verksamheter

· Framtagande av budget, prognos samt uppföljning av förvaltningsobjekt.

· Handlägga ärenden rörande genomförande av detaljplaner t ex olika lantmäteriåtgärder

· Medverka i köp och försäljning av fastigheter

· Granska bygglov- och planremisser

Tjänsten är ett vikariat under ett års tid under förvaltarens föräldraledighet (heltid).

Kvalifikationer

Vi tror att du har ingenjörsexamen inom fastighetsområdet, lantmäteri eller samhällsbyggnad. Din erfarenhet kan kommat från offentlig eller privat sektor.

Ett gott samarbete med såväl interna som externa aktörer faller sig naturligt för dig och är något du prioriterar och värdesätter högt. Tidigare erfarenhet av fastighetsförvaltning är meriterande. Vidare är handlingskraft och god struktur egenskaper som är utmärkande för dig som person. Du är initiativrik, serviceinriktad, självständig och har lätt för att samarbeta. Du bidrar till vårt team, där vi värdesätter öppenhet, samarbetsförmåga och ansvarstagande. B-körkort är ett krav.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via Lunds kommuns hemsida eller Offentliga jobb.se (Referensnummer: 17-19). Vi vill ha din ansökan senast 2017-10-01. Tillträde efter överenskommelse, önskvärt senast d 20 november 2017.

Anställningens omfattning

Anställning: vikariat, heltidstjänst, under ett års tid, på tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Frågor? Kontakta exploateringschef Anita Wallin (anita.wallin@lund.se, 046-359 50 78)

Fackliga företrädare Lunds kommuns växel: 046-359 50 00


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm