Våra tjänster

Wihlborgs

Wihlborgs Fastigheter är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i en av Europas mest expansiva regioner, Öresundsregionen. Kontor- och fastighetsbeståndet finns på utvalda delmarknader i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Genom att vara marknadsledande på respektive delmarknad förvaltas fastigheterna med fokus på god kostnadseffektivitet och hög uthyrningsgrad. Wihlborgs har idag 253 fastigheter till ett totalt värde av 19,9 mdkr och med ett årligt hyresvärde om 1,7 mdkr. Företaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap och målet är att vara ett av de ledande och mest lönsamma fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. Det finns fyra värdeord som speglar Wihlborgs filosofi; handlingskraft, ärlighet, kunskap och gemenskap. Detta genomsyrar allt vi gör både inom Wihlborgs och vårt förhållande till kunder, leverantörer och aktieägare.Aktuella tjänster:

Regionchef

Lund

Wihlborg

Publicerad 2017-10-10
Sista ansökan: 2017-10-27

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm