Våra tjänster

wallfast

Med ca 4000 lägenheter och ett flertal kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet räknas fastighetsbolaget Wallfast AB till ett av Stockholms största privata fastighetsbolag. Wallfast ingår i Soya-koncernen som består av ett antal företag verksamma främst inom shipping, fastigheter och miljöteknik. Totalt arbetar 1 500 personer i något av Soya-koncernens bolag. Samtliga koncerngemensamma funktioner är samlade i ett internt servicebolag, Soya Group Support AB. Fastigheterna sköts av Wallfast AB och Hässelby Hem AB.

Genom dotterbolaget Hässelby Hem AB, som bildades 2008, vill vi långsiktigt förvalta och utveckla fastigheter och områden i Hässelby. Hässelby Hem äger och förvaltar drygt 2 400 lägenheter i Hässelby Strand, Hässelby Gård och Hässelby Villastad. Vårt kontor finns på Persikogatan 28 i Hässelby Strand. Vår vision är att ge er hyresgäster ett kvalitativt boende i välskötta hus.Aktuella tjänster:

Hyresadministratör

Stockholm

Hässelby Hem AB

Publicerad 2018-01-30
Sista ansökan: 2018-03-15

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm