Våra tjänster

Veolia

Veolia Water är ett dotterbolag till Veolia Environnement. Koncernen arbetar med ett brett spektra av tjänster inom vatten, renhållning, energi och transport för både den industriella och offentliga sektorn.

Vårt svenska bolag Veolia Vatten är verksamma i alla steg av vattnets cykel. Från hantering av råvatten och vattendistribution till kunder, till avloppsrening och slamhantering. Vi sköter vattenhanteringen åt bland andra Norrtälje och Järfälla kommuner, samt Norrvatten. Vi är kvalitets- och mijöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.Aktuella tjänster:


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm