Våra tjänster

Uppsala

Uppsala Kommuns Fastighets AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av Uppsala kommun. Idag förvaltar vi tre centrumanläggningar i Uppsala; Gottsunda Centrum, kvarteret Flöjten och Storvreta Centrum. Mälarregionen är just nu ett av Europas mest expansiva områden. UKFAB en stor roll för stadsutvecklingen. UKFAB har 17 anställda och omsätter cirka 85 Mkr. Uppsala Kommuns Fastighets AB ska projektera, bygga, äga och förvalta centrumanläggningar och bostäder inom Uppsala kommunAktuella tjänster:

VD

Uppsala

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Publicerad 2016-07-07
Sista ansökan: 2016-09-05

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm