Våra tjänster

skolfastigheter_pms_logo

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB som bildades 1 januari 2013 äger och förvaltar drygt 170 fastigheter inom Uppsala kommun för i huvudsak pedagogisk verksamhet. Vi ska förvärva, äga, i egen regi bygga och förvalta skolfastigheter på ett sådant sätt att det bidrar till barn och ungas utveckling och välbefinnande samt skapar mervärde för Skolfastigheters ägare.Aktuella tjänster:

Tyvärr så har inte detta företag några aktuella positioner