Våra tjänster

Sto_logo_RGB

Svenska kyrkans uppdrag är att förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. Vi har idag ca 22 000 anställda över hela Sverige. De flesta arbetar i församlingstjänst, en del på stiftsnivå och en del på kyrkans nationella nivå – Kyrkokansliet i Uppsala. Vid kyrkokansliet, som ligger i centrala Uppsala, arbetar ca 300 personer. Ytterligare ca 100 personer arbetar utomlands. Arbetet har en stor spännvidd, allt från rättvisefrågor till finansfrågor.

Stockholms stift bildades 1942 och är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift. Här finns en mångfald av kulturell bakgrund, religionsutövning, sociala förhållanden, samlevnadsformer och kulturutbudAktuella tjänster:

Teknisk förvaltare av fastighetsadministrativa system

Stockholm

Svenska kyrkan Stockholms stift

Publicerad 2018-02-21
Sista ansökan: 2018-03-18

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm