Våra tjänster

Stendorren_Blue

Stendörren Fastigheter AB är ett börsnoterat fastighetsbolag som fokuserat på att förvärva, utveckla och äga kommersiella fastigheter i Storstockholm och Mälardalen. Bolaget har 88 fastigheter med en total uthyrbar area om knappt 600 000 kvadratmeter med ca 800 hyresgäster som huvudsakligen bedriver verksamhet inom logistik och lätt industri, läs mer på www.stendorren.seAktuella tjänster:

Fastighetsförvaltare

Stockholm

Stendörrenfastigheter

Publicerad 2017-05-03
Sista ansökan: 2017-05-31

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm