Våra tjänster

StenaFastigheter

Stena Fastigheter är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett välskött fastighetsbestånd som bygger på långsiktigt och hållbart ägande. Vår affärsidé bygger på hyresrätten som upplåtelseform. Hyresrätten är oerhört viktig för Sveriges utveckling och tillväxt. Med god tillgång på hyresrätter skapas rörlighet både på bostads- och arbetsmarknaden. Den omfattande nyproduktion som Stena Fastigheter startat är ett sätt att svara på den stora efterfrågan som finns i de expansiva storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.Aktuella tjänster:

Ekonomichef

Stockholm

Stena Fastigheter

Publicerad 2017-07-12
Sista ansökan: 2017-08-25

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm