Våra tjänster

ladda ned

05Stadshypotek AB är ett av Sveriges ledande bolåneinstitut. Bolagets historia sträcker sig tillbaka till 1865. Sedan 1997 är Stadshypotek ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Stadshypotek belånar villor, bostadsrätter, fritidshus, skog- och lantbruksegendomar samt flerbostadshus, affärshus och kontorshus.Aktuella tjänster:

Fastighetsvärderare

Göteborg

Stadshypotek

Publicerad 2017-10-05
Sista ansökan: 2017-10-31

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm