Våra tjänster

Specialfastigheter

Specialfastigheter äger fastigheter för speciella ändamål, till exempel försvarsfastigheter, kriminalvårdsfastigheter, polisfastigheter och vårdhem för unga. Våra kunders behov och krav styr våra satsningar. Vi ska aktivt bidra till att långsiktigt stödja våra hyresgästers verksamhet. Specialfastigheter ägs av svenska staten och förvaltas genom finansdepartementet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till cirka 19 miljarder kronor.Aktuella tjänster:

Elingenjör

Stockholm

Specialfastigheter

Publicerad 2017-10-10
Sista ansökan: 2017-10-30

Brandingenjör- Med fokus på brandsäkerhet

Stockholm

Specialfastigheter

Publicerad 2017-10-10
Sista ansökan: 2017-10-29

IT-samordnare, fokus på ekonomisystem

Linköping

Specialfastigheter

Publicerad 2017-09-04
Sista ansökan: 2017-09-20

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm