Våra tjänster

Skatteverket

Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Viljan att göra rätt för sig innebär ett stort ansvar för oss. Vi har ett ansvar att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle.

Vad gör Skatteverket?

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Vi utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar.

Verksamheten bedrivs till största delen på våra kontor, som finns över hela landet. Där tar vi emot och granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag. En del kontor sköter även folkbokföringsärenden, som flyttningar och personbevis, och bouppteckningsärenden.

Skatteverket i siffror

Antalet anställda vid Skatteverket är cirka 10 300. Av dem finns 1 960 på huvudkontoret i Solna. Skatteverket finns på ett 100-tal orter i landet.

Andelen kvinnor vid Skatteverket är 66 procent och andelen kvinnliga chefer är 58 procent.Aktuella tjänster:

Handläggare/ lokalförsörjare


Skatteverket

Publicerad 2017-04-11
Sista ansökan: 2017-04-27

Projektledare/ lokalsamordnare

Stockholm

Skatteverket

Publicerad 2017-04-11
Sista ansökan: 2017-04-27

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm