Våra tjänster

Signalisten

Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med vårt helägda dotterbolag Solnabostäder äger vi ca 3800 lägenheter och ca 200 lokaler i fastigheter runt om i Solna. Stora underhållsprojekt tillsammans med vårt Projekt 1000 som är ett uppdrag att bygga 1000 nya lägenheter i Solna fram till år 2020, ger Signalisten en spännande tid i en expansiv region med stora utmaningar.Aktuella tjänster:

Tyvärr så har inte detta företag några aktuella positioner