Våra tjänster

Riksdagen

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst. Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för att riksdagen ska uppfylla sina konstitutionella och demokratiska uppgifter samt sina internationella åtaganden. Enligt vår värdegrund ska arbetet bland annat kännetecknas av opartiskhet, saklighet och integritet. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Riksdagsförvaltningen äger och förvaltar riksdagens hus som alla är kulturhistoriskt värdefulla och omfattar ca 140 000 kvm lokalyta. Fastighetsenheten med 30 medarbetare ansvarar för drift och underhåll, projektering av ombyggnader, lokalplanering, projektledning samt riksdagens konst, möbler och inredning. Riksdagsförvaltningen har höga miljöambitioner och är certifierade i ISO 14 000.Aktuella tjänster:

Inredningsarkitekt

Stockholm

Riksdagsförvaltningen

Publicerad 2017-06-13
Sista ansökan: 2017-07-02

Fastighetsstrateg

Stockholm

Riksdagsförvaltningen

Publicerad 2017-06-13
Sista ansökan: 2017-10-01

Projektledare

Stockholm

Riksdagsförvaltningen

Publicerad 2017-06-13
Sista ansökan: 2017-10-01

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm