Våra tjänster

Ramunderstaden2

Ramunderstaden AB är ett helägt kommunalt bolag som äger, förvaltar och utvecklar 858 lägenheter och har samtidigt tre olika uppdrag åt Söderköpings kommun.

Företaget förvaltar och utvecklar kommunens lokaler om c:a 76 000 kvm och sköter lokalvård i kommunens lokaler samt bemannar mottagningskök i förskolor och skolor. Med egen projektorganisation handhar Ramunderstaden AB också alla om- till- och nybyggnationsarbeten inom det kommunala beståndet samt i egna fastigheter. Företaget har drygt 50 medarbetare med en omsättning på 102 MSEK och ett driftnetto på 32 MSEK.

http://ramunderstaden.se/ Aktuella tjänster:

Projektchef

Östergötland

Ramunderstaden AB

Publicerad 2017-06-07
Sista ansökan: 2017-08-20

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm