Våra tjänster

orebroporten

Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag som funnits sedan 2003. Vår affärsidé är att aktivt utveckla miljöer som stärker Örebros näringsliv. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB och förvaltar en uthyrbar area om cirka 365 000 kvm. Örebroporten erbjuder ett rikt utbud av lokaler till Örebros näringsliv. Vi har både gammalt och nytt i vårt bestånd och strävar efter att skräddarsy lokaler efter kundens behov. Örebroporten har en liten och väl sammansvetsad organisation med ett 30-tal medarbetare. Örebroporten har 10 framgångsrika år bakom sig. Nu går företaget en ny tid till mötes vilket också kräver nytt ledarskap, översyn, affärsplan, strukturer och processer för att ligga i samklang med och kunna möta Örebros framtid.Aktuella tjänster:

Fastighetschef

Örebro

Örebroporten

Publicerad 2017-10-03
Sista ansökan: 2017-10-23

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm