Våra tjänster

mitt-alby-logotype

MITT ALBY är en del av Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB, som är en samhällsorienterad fastighetsgrupp fokuserad på att förvärva bostadsfastigheter byggda som en del av miljonprogrammet. I samverkan med kommuner, ideella föreningar, hyresgäster, lägenhetsinnehavare, sociala entreprenörer, affärsidkare och andra intressenter ska boendet i våra fastigheter utvecklas så att trivsel och trygghet ökar vilket bidrar till att öka värdet på fastigheterna.
Vi vill långsiktigt utveckla fastigheterna på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Vår filosofi är att så långt det är möjligt arbeta med egen personal och helst rekrytera denna lokalt. Totalt har MITT ALBY 13 medarbetare varav 2 är reparatörer. En av reparatörerna är dock inhyrd och nu vill vi anställa en person långsiktigt till denna roll.
MITT ALBYs bestånd består av 1303 lägenheter på Albyberget i norra Botkyrka. Mer information hittar du på www.mittalby.se.Aktuella tjänster:


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm