Våra tjänster

Mind_Retail_webb

Om Mind Retail

Mind Retail är ett konsultbolag som arbetar med att identifiera potentialer i fastigheter med nuvarande eller framtida inslag av retail. Vi genomför marknadsanalyser, tar fram strategier för hur potentialerna skall realiseras och vi tar ansvar för att strategierna verkställs. Resultatet är ett ökat fastighetsvärde för våra uppdragsgivare. För mer information om vilka våra uppdragsgivare är och vilka projekt vi arbetar i besök www.mindretail.se.Aktuella tjänster:

Rekrytering Projektassistent

Stockholm

Mind Retail

Publicerad 2017-05-10
Sista ansökan: 2017-06-05

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm