Våra tjänster

ladda ned

Merx Construction genomför exploateringsprojekt med en effektiv projekt- och byggledningsorganisation. Merx Construction bygger trygghets- och äldreboenden med social och miljömässig hållbarhet. Genom nära samarbete med privata vårdbolag och noga utvalda leverantörer erbjuder Merx Construction kostnadseffektiva helhetslösningar från markanvisning till färdig bostad. Merx Construction är en del av en större koncern, Merx Holding. För mer info: http://merxfastigheter.se/construction/Aktuella tjänster:

Förvaltare

Göteborg

Merx Construction

Publicerad 2017-09-08
Sista ansökan: 2017-11-01

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm