Våra tjänster

lundskommun

Lunds Kommuns Fastighets AB bildades 1947 och har sedan dess varit ett helägt kommunalt bolag, vars huvudsakliga uppgift är att erbjuda lundaborna kvalitativa bostäder till en rimlig kostnad.

I samverkan med Lunds kommun ska bolaget medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen. Uppdraget är att förvärva, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslokaler eller kollektiva lokaler. Lundaborna ska erbjudas bostäder av god kvalitet i god miljö och till rimlig hyra och samtidigt se till att planering och nyproduktion anpassas till efterfrågan.

Under de kommande sju-åtta åren planerar man att bygga cirka 1 800 nya hyresrätter och målet är att färdig ställa 250–300 lägenheter per år. Bostäder finns i Lunds stad, Stångby, Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp och Revinge. Totalt äger och förvaltar bolaget 9 000 bostadslägenheter, vilket utgör cirka 40 procent av alla hyresrätter i kommunen. Detta innebär att 15 000 – 20 000 lundabor har sitt hem hos LKF.

Utöver bostäder äger man också 130 000 kvm lokaler; flertalet av kommunens äldreboenden, stadsdelscentrum som Fäladstorget, Linero Torg och Karhögstorg med handel och service samt attraktiva affärslokaler i Lunds centrum. Med 200 medarbetare omsätter de cirka 900 miljoner kronor. Besök gärna www.lkf.seAktuella tjänster:

Besiktningsmän

Lund

Lunds Kommuns Fastighets AB

Publicerad 2017-10-05
Sista ansökan: 2017-10-22

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm