Våra tjänster

3712876956_Logistic_Contractor

Logistic Contractor, eller LC som vi kort och gott kallar oss själva, är specialiserade på att utveckla och bygga lager och logistikanläggningar, utformade för effektiv och rationell hantering av stora mängder gods. Det är det enda vi ägnar oss åt. Hos oss finns därför den spetskunskap som krävs för att möta varje enskild kunds unika behov av logistiklösningar. Vi vet vad som krävs för att en logistikanläggning ska fungera, från det geografiska läget ner till detaljer kring utformningen av såväl den invändiga som den utvändiga miljön. Logistic Contractor är verksamt över hela Sverige och har dessutom dotterbolag i Norge och Danmark. Vi ingår i Wästbygg Gruppen AB. Vår organisation präglas av prestigelöshet och stark teamkänsla, vi hjälper varandra när det behövs. Alla arbetar under ett stort mått av eget ansvar för såväl de egna arbetsuppgifterna som för inhämtande av den information som krävs för att utföra jobbet.Aktuella tjänster:

Eftermarknadsansvarig

Göteborg

Logistic Contractor, LC

Publicerad 2018-02-13
Sista ansökan: 2018-03-05

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm