Våra tjänster

image001

Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och anstalter verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter samt göra personutredningar i brottmål. Uppgifterna ska utföras på ett sätt så lagföring kan ske effektivt och återfall i brott förebyggas. I all verksamhet värnar vi starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet, utan att kompromissa i fråga om samhällets säkerhet och trygghet.

Kriminalvården hyr ca 700 000 kvm lokaler till ett värde av ca 1,3 miljarder fördelade på ett trettiotal häkten, ca femtio anstalter samt ett trettiotal frivårdskontor. Detta gör oss till en av Sveriges största hyresgäster på den öppna marknaden.

Ansvaret för myndighetens lokalförsörjning åligger Fastighetsdirektören och dennes Fastighetsavdelning. Avdelningen är indelad i två enheter, fastighetsprojekt och fastighetsförvaltning. Enheten för fastighetsprojekt består av en enhetschef samt sju projektledare med olika specialistkompetens.

Läs mer på vår hemsida www.kriminalvarden.seAktuella tjänster:

Projektledare, specialist bygg

Norrköping

Kriminalvården

Publicerad 2017-05-11
Sista ansökan: 2017-06-06

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm