Våra tjänster

Kommunfastighet logo

Kommunfastighet arbetar inom fyra affärsområden; bostäder, kommunala lokaler, näringslivslokaler och logistik. Vi äger cirka 5800 lägenheter såväl centralt som på landet, 150 000 kvm industrilokaler och förvaltar cirka 500 000 kvm kommunala verksamhetslokaler. Verksamheten är uppdelad på två distrikt och inom distrikten arbetar ett antal arbetslag. Arbetslagen ansvarar bland annat för fastighetsskötsel och lokalvård. Vi har egen avdelning för byggservice. Vi är idag cirka 360 medarbetare.Aktuella tjänster:

VD

Eskilstuna

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Publicerad 2017-11-16
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm