Våra tjänster

ladda ned

KLP är ett av Norges största livförsäkringsbolag och levererar pensionslösningar åt främst den offentliga sektorn i Norge. Koncernen förvaltar ett kapital om drygt 350 Mdkr. I dagsläget är ca 12% av det förvaltade kapitalet placerat i fastigheter. Dotterbolaget KLP Eiendom är ett av Norges största fastighetsbolag. Verksamheten i Sverige bedrivs i det svenska dotterbolaget KLP Fastigheter AB. Förutom i Norge och Sverige bedriver KLP fastighetsverksamhet i Danmark.

KLP genomför en offensiv satsning på att bygga upp ett fastighetsbestånd i Sverige. KLP gjorde sina första fastighetsförvärv i Sverige 2009. Det senaste året har fastigheter för ca 2,5 mdkr förvärvats i Stockholms innerstad. För att bygga en fastighetsorganisation med egen förvaltning söker KLP ett antal engagerade medarbetare som vill vara med i det spännande arbetet att börja från början.Aktuella tjänster:

Fastighetstekniker

Stockholm

KLP

Publicerad 2017-09-01
Sista ansökan: 2017-10-20

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm