Våra tjänster

Jönköping

Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.

I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid. Jönköpings kommun har ett övergripande mål att bidra till 800 nya bostäder per år.

Stadsbyggnadskontoret ska aktivt bidra till en positiv utveckling i kommunen genom att arbeta för en god, vacker, säker och långsiktigt hållbar livsmiljö. Vår verksamhet handlar både om utveckling och förädling av den bebyggda miljön och att skapa goda, nya miljöer.

Jönköpings kommun befinner sig i ett expansivt skede med stark stadsbyggnadsutveckling. Stadsbyggnadskontoret och Bygglovavdelningen har en viktig roll i den utvecklingen som sker i kommunen med stora spännande projekt och utbyggnad av både nya bostadsområden och kommersiella fastigheter. Bland annat planeras fotbollsarena, höghushotell på Tändsticksområdet och 4000 lägenheter i omvandlingsområdet Munksjönstaden.

Genom den höga utvecklingstakten i Jönköping behöver vi nu förstärka vår organisation med en erfaren förste byggnadsinspektör med samordningsansvar.Aktuella tjänster:

Förste byggnadsinspektör

Jönköping

Jönköpings kommun

Publicerad 2017-04-27
Sista ansökan: 2017-05-31

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm