Våra tjänster

Hufvudstaden

Hufvudstaden är ett av Sveriges mest specialiserade och koncentrerade fastighetsbolag med kontors- och butiksfastigheter i centrala Stockholm och Göteborg. I beståndet ingår bl a NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg och profilfastigheten Norrmalmstorg 1 i Stockholm. Fastighetsbeståndet omfattar drygt 385 000 kvm uthyrbar yta med ett marknadsvärde om ca 23 mdkr. Bolaget grundades 1915 och börsnoterades 1938. Koncernen har cirka 100 anställda, varav merparten på huvudkontoret i Stockholm.Aktuella tjänster:

Redovisningschef

Stockholm

Hufvudstaden

Publicerad 2017-09-29
Sista ansökan: 2017-10-20

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm