Våra tjänster

GAvleKommun

Gävles 96 000 invånare bor vid havet, strax norr om Stockholm, där väg, järnväg och hamn möts. Näringslivet är varierat där Gevalia och Mackmyra svensk whisky är några av regionens varumärken. Högskolan i Gävle erbjuder sina 13 500 studenter över 40 utbildningsprogram.

Gävle kommun är regionens största arbetsgivare med 7000 anställda och sex miljarder i omsättning. Verksamheten är bred och omfattar allt från skola, omsorg och kultur till väghållning, miljöfrågor och turism. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund med bemötande, samarbete och kvalitet i fokus.

Välkommen ombord!Aktuella tjänster:

Exploateringsstrateg

Gävleborg

Gävle kommun

Publicerad 2017-08-11
Sista ansökan: 2017-08-27

Markstrateg

Gävleborg

Markstratege kommun

Publicerad 2017-08-11
Sista ansökan: 2017-08-27

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm