Våra tjänster

Fasticonkompetens

thumbnail_FKAB Fastighetsjobb

 

Fasticon Kompetens är ledande konsulter specialiserade på kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen och delar av samhällsbyggnadssektorn. Med vår djupa förankring i branschen, våra heltäckande nätverk och vår mångåriga erfarenhet av kompetensförsörjning, möter vi våra kunders behov.

 

Rekrytering
Våra konsulter har mångårig, dokumenterad erfarenhet av rekrytering på specialist- och ledningsnivå samt lång erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning inom branschen.

  • Rekrytering enligt Fasticon Koncept och annonsering via branschmedia
  • Delar av rekrytering – För dig som vill ha en skräddarsydd rekryteringsprocess och som vill äga delar av den
  • Second Opinion – För dig som redan har en eller flera kandidater, men vill göra en sista validering

 

Interim
Genom vårt stora konsultnätverk kan vi erbjuda konsulter inom management, fastighetsförvaltning, ekonomisk och teknisk förvaltning, bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt.

Vi erbjuder snabba och effektiva konsultlösningar för längre eller kortare uppdrag.

  • Tillfälliga vakanser vid rekrytering, föräldraledighet, sjukdom eller liknande
  • Organisationsprojekt och förändringsarbete. Vi tillsätter en tillfällig operativ chef och förändringsledare i syfte att genomföra och följa upp ett förändringsarbete
  • Kompetens- eller resursbrist vid exempelvis förvaltningsuppdrag, uppstart av nya verksamheter samt förvärv eller avyttring av fastigheter, eller i andra fall där rollfördelningen i en organisation är oklar
  • Behov av tillfällig specialistkompetens.

 

Ring oss så berättar vi mer!

 

Susanne-12x173 Suzanna-125x173 Therese-125x173 Gitte-125x173 Håkon-125x173
  …. …. …. ….
Susanne Åhlén
VD
0734-15 43 15
E-post
Suzanna Öckert  
AO-chef Interim
0734-15 43 13
E-Post
Therese Malk
AO-chef Rekrytering
0723-89 99 76
E-Post
Gitte Frost
Regionchef Väst
0766-396 370
E-Post
Håkon Hansen
Regionchef Syd
072-164 52 55
E-Post

 Aktuella tjänster:

Förvaltare

Stockholm

Stenvalvet

Publicerad 2017-10-17
Sista ansökan: 2017-11-03

Projektledare

Stockholm

Fasticon kompetens

Publicerad 2017-10-17
Sista ansökan: 2017-11-09

Drifttekniker

Göteborg

Chalmersfastigheter

Publicerad 2017-10-13
Sista ansökan: 2017-11-19

Projektutvecklare/ Affärsutvecklare

Stockholm

Götenehus

Publicerad 2017-10-13
Sista ansökan: 2017-11-12

Teknisk förvaltare

Stockholm

Skandia

Publicerad 2017-10-13
Sista ansökan: 2017-11-02

Förvaltare

Västra Götaland

Kungsälvsbostäder

Publicerad 2017-09-28
Sista ansökan: 2017-11-19

Senior Leasing Manager

Stockholm

Eurocommercial Properties

Publicerad 2017-09-25
Sista ansökan: 2017-10-20

Leasing Manager

Stockholm

Eurocommercial Properties

Publicerad 2017-09-25
Sista ansökan: 2017-10-20

Projektingenjör

Stockholm

Tobin Properties

Publicerad 2017-09-20
Sista ansökan: 2017-10-22

Fastighetsförvaltare

Göteborg

Sigillet Fastighets AB

Publicerad 2017-09-15
Sista ansökan: 2017-10-12

Kundförvaltare Lokaler

Stockholm

Stockholmshem

Publicerad 2017-09-12
Sista ansökan: 2017-10-29

Ekonomi- och Finanschef

Stockholm

HSB Stockholm

Publicerad 2017-09-12
Sista ansökan: 2017-10-29

Ekonomichef till fastighetsförvaltande bolag

Göteborg

Fasticon Kompetens AB

Publicerad 2017-09-08
Sista ansökan: 2017-10-22

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm