Våra tjänster

Fasticonkompetens

thumbnail_FKAB Fastighetsjobb

 

Fasticon Kompetens är ledande konsulter specialiserade på kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen och delar av samhällsbyggnadssektorn. Med vår djupa förankring i branschen, våra heltäckande nätverk och vår mångåriga erfarenhet av kompetensförsörjning, möter vi våra kunders behov.

 

Rekrytering
Våra konsulter har mångårig, dokumenterad erfarenhet av rekrytering på specialist- och ledningsnivå samt lång erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning inom branschen.

  • Rekrytering enligt Fasticon Koncept och annonsering via branschmedia
  • Delar av rekrytering – För dig som vill ha en skräddarsydd rekryteringsprocess och som vill äga delar av den
  • Second Opinion – För dig som redan har en eller flera kandidater, men vill göra en sista validering

 

Interim
Genom vårt stora konsultnätverk kan vi erbjuda konsulter inom management, fastighetsförvaltning, ekonomisk och teknisk förvaltning, bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt.

Vi erbjuder snabba och effektiva konsultlösningar för längre eller kortare uppdrag.

  • Tillfälliga vakanser vid rekrytering, föräldraledighet, sjukdom eller liknande
  • Organisationsprojekt och förändringsarbete. Vi tillsätter en tillfällig operativ chef och förändringsledare i syfte att genomföra och följa upp ett förändringsarbete
  • Kompetens- eller resursbrist vid exempelvis förvaltningsuppdrag, uppstart av nya verksamheter samt förvärv eller avyttring av fastigheter, eller i andra fall där rollfördelningen i en organisation är oklar
  • Behov av tillfällig specialistkompetens.

 

Ring oss så berättar vi mer!

 

Susanne-12x173 Suzanna-125x173 Gitte-125x173 Håkon-125x173
  …. …. ….. ….
Susanne Åhlén
VD
0734-15 43 15
E-post
Suzanna Öckert  
Regionchef Öst
0734-15 43 13
E-Post
Gitte Frost
Regionchef Väst
0766-396 370
E-Post
Håkon Hansen
Regionchef Syd
072-164 52 55
E-Post

 Aktuella tjänster:

Teknisk Förvaltare

Stockholm

Max

Publicerad 2018-02-21
Sista ansökan: 2018-04-18

Byggprojektledare

Malmö

Eslövs bostads AB

Publicerad 2018-02-21
Sista ansökan: 2018-03-18

Butiksetablerare

Göteborg

Revelopment Consulting AB

Publicerad 2018-02-19
Sista ansökan: 2018-03-13

Projektledare för anläggningsprojekt

Stockholm

Stockholms Hamnar

Publicerad 2018-02-19
Sista ansökan: 2018-03-26

Eftermarknadsansvarig

Göteborg

Logistic Contractor, LC

Publicerad 2018-02-13
Sista ansökan: 2018-03-05

Teknisk Förvaltare

Göteborg

Atrium Ljungberg

Publicerad 2018-02-13
Sista ansökan: 2018-03-18

Fastighetsdirektör

Eskilstuna, Stockholm

Fortifikationsverket

Publicerad 2018-02-09
Sista ansökan: 2018-03-11

Teknisk förvaltare

Malmö

CBRE

Publicerad 2018-02-09
Sista ansökan: 2018-03-14

Junior förvaltare

Malmö

CBRE

Publicerad 2018-02-09
Sista ansökan: 2018-03-14

Assistent Nyproduktion

Malmö

MKB Fastighets AB

Publicerad 2018-02-09
Sista ansökan: 2018-02-28

Drifttekniker/ Tekniskförvaltare

Södermanland

Gnestahem AB

Publicerad 2018-02-09
Sista ansökan: 2018-03-11

Projektledare Nyproduktion

Malmö

MKB Fastighets AB

Publicerad 2018-02-06
Sista ansökan: 2018-03-11

Fastighetsingenjör, inriktning sprinkler, SBA och Skyview

Stockholm

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter)

Publicerad 2018-02-02
Sista ansökan: 2018-02-18

Fastighetsingenjör, inriktning styr och regler

Stockholm

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter)

Publicerad 2018-02-02
Sista ansökan: 2018-02-18

Byggprojektledare tlll Fastighetskontoret

Stockholm

Stockholms Stad

Publicerad 2018-02-02
Sista ansökan: 2018-02-23

Teknisk rådgivare

Stockholm

Bostadsrätterna

Publicerad 2018-01-31
Sista ansökan: 2018-02-18

Drifttekniskt ansvarig

Göteborg

Bostadsrättsföreningen Masthugget

Publicerad 2018-01-29
Sista ansökan: 2018-02-28

Erfaren miljöspecialist

Stockholm

Statens fastighetsverk

Publicerad 2018-01-29
Sista ansökan: 2018-02-15

Områdeschef

Västra Götaland

STUBO

Publicerad 2018-01-29
Sista ansökan: 2018-02-28

Facility Manager

Stockholm

Tikkurila

Publicerad 2018-01-24
Sista ansökan: 2018-02-25

Projektledare

Stockholm

Familjebostäder

Publicerad 2018-01-20
Sista ansökan: 2018-02-25

Projektchef

Malmö

MKB

Publicerad 2018-01-18
Sista ansökan: 2018-02-25

VD

Jönköping

AB Tranåsbostäder

Publicerad 2018-01-12
Sista ansökan: 2018-02-15

Fastighetschef

Simrishamn, Skåne

Simrishamns Bostäder

Publicerad 2018-01-05
Sista ansökan: 2018-02-04

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm