Våra tjänster

Framtidsföretag
DIOS

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 348 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.seAktuella tjänster:

daniel

Vi är den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad.

Diös Fastigheter ska med lokal närvaro äga och utveckla både kommersiella- och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Vi ska skapa långsiktiga värden med hyresgästen i centrum genom att agera ansvarsfullt och hållbart.

Du som söker jobb hos Diös Fastigheter AB gör det via vårt webbaserade rekryteringsverktyg. Här kan du söka våra lediga tjänster eller om vi inte har någon tjänst som passar dig kan du göra en spontan ansökan.

Anmäl dig gärna till vår kandidatbank för framtida rekryteringar www.dios.se

Rätt medarbetare är avgörande

Medarbetarna avgör Diös framgång. I möten med kunder och vår omvärld är det medarbetarna som är Diös. Medarbetarnas kunskaper och erfarenheter är en tillgång som vi alltid strävar efter att tillvarata, utveckla och matcha mot bolagets behov och framtidens krav.

Det gör vi bland annat genom utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner samt genom att skapa förutsättningar för tydliga karriärvägar.

Vi befinner oss i ständig utveckling. Det betyder att vi ofta behöver tillskott av nya krafter så att vi kan fortsätta anta nya utmaningar.

STUDENTSAMARBETE

Är du student och nyfiken på hur det är att arbeta i fastighetsbranschen? Inom Diös Fastigheter har vi medarbetare med olika profiler, utbildningsnivå och kompetensområden. Vi arbetar med fastighetsförvaltning, ekonomi, finans, energioptimering, kommunikation, personalavdelning och mycket annat. Vi samarbetar gärna med dig som student och kan erbjuda flera olika möjligheter till praktik och examensjobb med konkreta arbetsuppgifter.

 

Vill du läsa mer?

Kontakta oss gärna eller besök vår hemsida: www.dios.se

 

 

 


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm