Våra tjänster

3495397020_Byggkonstrukt_ren

Byggkonstruktören AB bildades 1989. Vårt kontor är beläget vid Stortorget i Gävle och i dagsläget är vi 15 stycken medarbetare. Det är Byggkonstruktören AB:s målsättning att tillgodose sina kunders behov i varje enskilt projekt. Våra kunder ska lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Med kunskap, erfarenhet, kvalitetstänkande och stort engagemang möter vi kundens behov i alla skeden av byggprocessen. Aktuella tjänster:

Uppdragsansvarig

Stockholm

Byggkonstruktören AB

Publicerad 2017-07-05
Sista ansökan: 2017-09-03

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm