Våra tjänster

image001

1967 byggde Svenska Bostäder 384 moderna radhus i Salem. År 2000 blev dessa radhus Brf Salemstaden.

Brf Salemstaden består av 7 stigar: Målar- Murar- Timmer- Jägar- Torpar- Skogvaktar- och Bondestigen. Den totala markarealen är 22 hektar. Boyta 41 000kvm. Föreningen har 384 radhus lägenheter fördelade på 3:or, 4:or och 5:or, föreningen är Sveriges största radhus Brf. Föreningen tillämpar kallhyra i såväl medlems- som hyreslägenheterna. Detta innebär att den boende betalar för kall- och varmvatten, värme och el. Efter föreningens bildande har underhåll/renovering successivt ökat. Under 2016 – 2017 har fönster och belysning bytts. Från 2 glas till 3 glas. Från kvicksilverlampor till LED lampor.

Föreningen har en kontrakterad fastighetsskötare. Övriga arbeten utförs till stor del av externa entreprenörer, som kan vara små enmans/familje företag till stora företag som WSP, Foria, PEAB. Större arbeten som t.ex. renovering av hyreslägenheter, snöröjning, etc. upphandlas.

Brf Salemstaden har en solid och stabil ekonomi.

Med barn och vuxna inräknat bor det drygt 1200 människor i Brf Salemstaden.Aktuella tjänster:

Förvaltare

Stockholm

Brf Salemstaden

Publicerad 2017-07-27
Sista ansökan: 2017-08-20

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm