Våra tjänster

thumbnail_af_bostader

AF Bostäder är en stiftelse som enligt sina stadgar har till uppgift att äga och förvalta byggnader avsedda som billiga och ändamålsenliga bostäder åt aktiva studenter som är medlemmar i Akademiska Föreningen i Lund.Aktuella tjänster:

Kundorienterad bovärd

Lund

AF Bostäder

Publicerad 2017-05-12
Sista ansökan: 2017-06-15

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm