Våra tjänster

AberdeenNY

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare inom aktier, räntebärande placeringar, fastigheter och alternativa investeringar. På fastighetsområdet erbjuder vi fondprodukter och förvaltningstjänster till institutionella investerare. Den svenska fastighetsverksamheten har ett 100-tal medarbetare och förvaltar fastighetstillgångar till ett värde av ca 30 miljarder kronor. Bolagets affärsidé baserar sig på ett helhetsansvar för uppdragsgivares fastighetsinvesteringar, vilket innebär att vi är aktiva genom hela värdekedjan från fondförvaltning, till tillgångsförvaltning och fastighetsförvaltning. Sammanlagt förvaltar Aberdeen ca 300 fastigheter runt om i Sverige med en total yta på ca 1,8 miljoner kvadratmeter.Aktuella tjänster:

Senior Asset Manager

Stockholm

Abetdeen Asset Management

Publicerad 2016-12-07
Sista ansökan: 2017-01-07

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm