Våra tjänster

ovikshem

AB Övikshem är det kommunala bostadsföretaget i Örnsköldsvik. Med ett varierande utbud av bostäder i olika storlekar och prisklasser är vi också den största hyresvärden i kommunen. Vi äger och förvaltar 3 388 bostäder, varav 196 studentbostäder. Förutom bostäder hyr vi också ut lokaler, garage och p-platser. Vi är medlem i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och vi arbetar oavbrutet med frågor kring miljö, framtid och utveckling.

Örnsköldsviks kommun har fem aktiva dotterbolag samlade under moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB som ägs till 100 procent av Örnsköldsviks kommun. Rodrets styrelse utses av kommunfullmäktige. I

Rodretkoncernen ingår dotterbolagen Övik Energi AB, AB Övikshem, Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB och Örnsköldsvik Airport AB.Aktuella tjänster:

Fastighetschef

Västernorrland

AB Övikshem

Publicerad 2018-03-07
Sista ansökan: 2018-03-18

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm