Våra tjänster

Fastighetschef

Fastighetschef till Statens fastighetsverk Ulriksdal

Ref: 74-1581/17

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt

Fastighetsområde Ulriksdal ansvarar för Ulriksdals, Hagas och Tullgarns slott, Tumba bruk, Landsort, Dalarö, Stockholms observatorium, m fl. samt ansvarar även som markägare för Kungliga Djurgården.

Din roll

Som fastighetschef rapporterar Du till fastighetsdirektören. Din uppgift är att leda verksamheten inom SFV Ulriksdal.

Fastighetschefen har det grundläggande ansvaret inom fastighetsområdet, att förvalta de tilldelade objekten på ett effektivt sätt med kundfokus. Området består av fastigheter i Ulriksdal, Strömsholm, Rosersberg, Tumba, Gripsholm, Dalarö, Landsort och Nyköping cirka 118 000 kvm. Många med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Fastighetschefen har gentemot fastighetsdirektören ansvaret för både den ekonomiska och tekniska förvaltningen av fastighetsområdet. Förvaltningen ska bedrivas affärsmässigt och fastighetschefen ansvarar för fastighetsområdets resultat.

Du har övergripande personalansvar för 30 anställda och har direkt personalansvar för cirka 13 personer och ansvarar för områdets arbetsmiljöfrågor. Fastighetschefen ska även tillse att gällande lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter följs. SFV lyder bland annat under Lagen om offentlig upphandling. Stort fokus på att följa SFV:s interna riktlinjer samt att efterleva den statliga värdegrunden. Fastighetschefen är projektägare för projekt upp till 10 mnkr. Fastighetschefen har det primära ansvaret för kontakter med hyresgäster/kunder.

Din profil

Vi söker dig med högskoleutbildning tex civilingenjör, arkitekt, civilekonom eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Du har mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning. Vi ser att du har goda ledaregenskaper och erfarenhet av att leda en verksamhet samt arbeta affärsmässigt och strategiskt. Du har förhandlingsvana, samt intresse för och kunskap inom fastighetsekonomi och juridik.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har självklart mycket hög integritet och god kommunikationsförmåga, är van att ta beslut och är strukturerad. Vidare är du prestigelös och lyhörd, har god samarbetsförmåga, är drivande och intresserad av utveckla ditt område med förmågan att se helheten utan att fastna i detaljer.

Mer information

Fackliga representanter för SACO, SECO, OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Sista ansökningsdag är 2017-09-30

Kontaktpersoner

Charlotta Andersson
Fastighetsdirektör
010-478 7245
charlotta.andersson@sfv.se


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm