Våra tjänster

Controller, inriktning mot fastighetsfrågor

Controller med inriktning mot fastighetsfrågor

Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRA söker nu en och driven fastighetscontroller till en ny tjänst. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete där du är med i uppbyggnaden av din funktion. På FRA arbetar vi med unika uppgifter – för Sveriges säkerhet och integritet.

Ditt uppdrag

Myndigheten står inför ett antal större pågående och kommande fastighetsprojekt vilket ställer nya krav på uppföljning och kontroll, såväl av själva byggprojekten som av löpande fastighetsförvaltning. Vi har därför behov av att bygga upp och utveckla en controllerfunktion för denna typ av frågor.

I kontakt med myndighetens avdelningar kommer du att arbeta med inriktning mot pågående och kommande fastighetsrelaterade projekt och förvaltningsfrågor. Arbetet innefattar granskning av budget och kalkyler för projekt, analyser av pågående och genomförda projekt, där du belyser risker och potentiella förbättringar. I arbetet ingår att följa upp kostnader, arbeta med rapportering, prognos, riskhantering och andra för projekten relevanta ekonomifrågor. Även sammanställning, kvalitetssäkring, analys och uppföljning av fastighetsrelaterade nyckeltal ingår i dina uppgifter samt viss löpande redovisning och bokslutsarbete. Du ger råd, informerar och utbildar myndighetens personal i ekonomi, vilket inkluderar att stötta projektledare och ansvariga chefer. Tillsammans med dina kollegor kommer du även arbeta med vissa myndighetsövergripande uppgifter. Tjänsten innebär kontakter både internt och externt.

Du kan

Vi ser att du har civilekonomexamen inom relevant område, t.ex. fastighetsekonomi. Meriterande är om du har utbildning i projektledning. Rollen kräver att du tidigare har arbetat med redovisning, budget och analys samt har erfarenhet av systematiskt arbete med ekonomistyrning och prognosarbete i byggprojekt. Du har gedigen förståelse för olika roller och skeden som infinner sig under ett byggprojekt. Vi ser också att du har arbetat i olika ekonomi- och uppföljningssystem, gärna i Agresso. Meriterande är om du har erfarenhet av byggprojekt och kostnadsstyrning samt erfarenhet av framtagande och analys av statistik, nyckeltal och rapporter. Du behärskar Officepaketet och har specifikt god kunskap i Excel. Vidare ser vi att du är en bra kommunikatör, har en god pedagogisk förmåga samt god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska i tal och skrift.

Du är

Tjänsten innebär omfattande kontakter med olika funktioner, både internt och externt, därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen krävs att du har förmågan att kunna planera och organisera arbetet väl samt agera efter egen övertygelse. Vi ser att du tar ansvar för din uppgift och arbetar effektivt, såväl på egen hand som med andra. Du har förmågan att vara fortsatt motiverad trots bakslag och arbetar på tills resultat är uppnådda. Som person är du lyhörd för olika behov i verksamheten och anstränger dig för att leverera lösningar med god kvalitet. Du värdesätter kunskapsutbyte och säkerställer att budskap når fram på ett tydligt sätt, såväl muntligt som skriftligt.

Om FRA

FRA är en civil myndighet under Försvarsdepartementets ansvarsområde med ca 800 anställda. Genom underrättelseverksamheten, där signalspaning bedrivs, ger FRA stöd till regeringens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik på kort och lång sikt. Vi verkar också för ökad informationssäkerhet i samhällsviktig statlig verksamhet.

Som fastighetscontroller hör du till avdelningen för verksamhetsstöd. Avdelningen har i uppdrag att stötta organisationen såväl strategiskt som administrativt.

Mer information

Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min med buss från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta Eva Hallberg på telefon 08-471 46 00. Fackliga företrädare nås på samma nummer.

Ansökan sker via www.fra.se senast 2017-12-03.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

 

 

 


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm